Realizace    Projekty    Umčo    O nás    Blog    Kontakt

MarkZměna kontextu sochy Z. Nejedlého


soutěž
Martin Chlanda a Artur Magrot
místo: Litomyšl
spolupráce: Dušan Marcinko
studie: 08/2018
Naši účast ve veřejné soutěži na změnu kontextu sochy Zdeňka Nejedlého vnímáme jako příležitost zapojit se do diskuse k velmi důležitému a aktuálnímu tématu vyrovnávání se s uměním ve veřejném prostoru, zvláště artefaktů vytvořených mezi lety 1948-1989, a pochopení a respektování jejich umělecké kvality dokládající výtvarné styly naší nedávné historie i naše moderní dějiny.

Skutečně vyzrálá společnost se dokáže postavit čelem i k těm momentům svých dějin, které se mohou zdát frustrující a někdy se za ně dokonce můžeme stydět. Právě proto je nové přehodnocení těchto děl důležitým momentem společenského dozrání, a zároveň i připomenutím minulosti, kterou už si nepřejeme znovu zažít a odůvodněním proč tomu tak je. Doufáme, že naším návrhem přispějeme k vytvoření precedentu jak v Čechách k těmto „sporným“ dílům přistupovat.

Změny kontextu sochy chceme docílit vytvořením doplňujícího pozadí, které bude reprezentovat všechny tři dekády její existence, respektive její oficiální hodnocení v těchto dobách. Jedná se o 70-80 léta, období po Sametové revoluci a současnost, v níž se oba minulé extrémní názory dostávají do rozvážnější a hlubší polohy. Nosičem těchto sdělení je třístranný otočný billboard, charakteristický pro současný veřejný prostor. Billboard poukazuje nejenom na stále agresivnější přítomnost vizuálního smogu ve veřejném prostoru, tak příznačnou pro naši současnou dobu, ale i na svůj z pravidla politický či ekonomický charakter.

70-80 léta jsou na nosiči reprezentovaná slovem ANO fontem Rudého práva. Je to doba, kdy socha byla adorována a osoba Zdeňka Nejedlého nemohla být veřejně zpochybněna.

Období těsně po Sametové revoluci je reprezentováno slovem NE jehož font připomíná působení Občanského fóra a pochopitelnou, možná až příliš radikální snahu, zavrhnout vše, co by mohlo být spojováno s komunistickou propagandou.

Současnosti patří slovo MOŽNÁ, inspirované grafickým stylem současného nejpopulárnějšího vyhledávače Google, na třetí straně billboardu. Jedná se o dobu smířlivější (tato soutěž je toho nejlepším příkladem), kdy vznikají iniciativy, jako například Vetřelci a volavky, jejichž cílem je prozkoumání přehodnocení umění komunistické éry ve veřejném prostoru.

Po technické stránce je konstrukce tvořena ze dvou billbordů s otočnými prizmatickými lamelami, jeden je otočený směrem k soše, druhý ke škole. Billbordy jsou upevněný na ocelové sloupky 60 x 120 mm v pozinkové úpravě. Konstrukce je složena ze systémových hliníkových profilů v eloxové úpravě. Velikost samotných ploch je 5,1 x 2,6 m, šířka jednotlivých lamel je 131 mm. V prostoru mezi jednotlivými billbordy je ukryta elektronika (rozvadeč s jističi, pohybová čidla a dílčí napájení atd), motory k rozpohybování lamel jsou ukryty ve spodním hliníkovém profilu. Celková instalace je založena do nezámrzné hloubky na dvou betonových patkách, ocelové sloupky by se kotvily pod úrovní stávající kamenné dlažby pomocí chemických kotev do již zmiňovaných patek, kotvení by tak nebylo vidět.

Z hlediska bezpečnosti počítáme čelní plochy billbordů zakrýt deskami z čirého litého plexiskla, abychom tak zabránili případným zraněním a také zabránili poškození lamel. Technické provedení bylo konzultováno s výrobcem.

Grafické zpracování ANO / NE / MOŽNÁ bereme jako zástupné, v případě postoupení do druhého kola počítáme s rozpracováním.