Realizace    Projekty    Umčo    O nás    Blog    Kontakt

MarkVia Serpentinata


soutěž - Umělecké dílo pro kopec Vinice
Martin Chlanda, Matěj Nepustil a Artur Magrot
místo: Kolín, Vrch Vinice
studie: 01/2020Naše pojetí instalace na kopci na Vinici je založeno na fúzi několika faktorů, respektive časových perspektiv a období, která s prostorem souvisí. Vycházíme jednak z historické návaznosti bezprostředního okolí místa, a to konkrétně na přítomnost pevnostního bunkru tzv. einmannbunkru. Dále pak pracujeme s prvky, které vznikaly v nedávné minulosti, jako součást revitalizace skládky, betonové kontrolní šachty. A v neposlední řadě s požadavkem vzniku nového duchovního místa v okolí města Kolín, Křížové cesty-Kalvárie.

Einmannbunkery jsou prefabrikované pevnostní objekty německé provenience z období druhé světové války. Jeden tento exemplář je dodnes v blízkém okolí kopce na Vinici, u velké pozorovatelny - objektu C. Do protektorátu Čech a Moravy dodávala einmannbunkry výhradně firma Dywidag z Drážďan. Ta dodnes existuje a věnuje se výrobě a prodeji betonových prefabrikátů. Z portfolia firmy Dywidag vybíráme betonové skruže, případně další prefabrikáty, použité v naší instalaci. Tyto prvky se zároveň v současnosti v okolí kopce objevují jako například betonové kontrolní šachty, či betonové skruže, jež jsou připomínkou meliorací, vysušování krajiny v 70. a 80. letech. Historicky i formálně se tedy jedná o objekty, které s prostorem logicky konvenují. Skruže plánujeme použít jako hlavní stavební prvek pro čtrnáct zastavení, která začínají v blízkém okolí kopce a končí na jeho vrcholu velkorysejší instalací, v půdorysu připomínající část apsidy s chrámovou lodí.

Křížová cesta plynule navazuje na ulici K Vinici, která dále pokračuje zpevněnou cestou až k úpatí kopce. Zde, ještě v prostoru lesa, křížová cesta začíná a vine se spirálovitě kolem celého kopce až k jeho vrcholu, “akropoli”. Zde se poslední křížová zastavení téměř ztrácí v trávě a zároveň se nám otevírá pohled na vrchol, složený z betonových prefabrikátů, jehož centrem je zjednodušený fragment obrysu kaple s půlkruhovou apsidou orientovanou na východ. Další objekty, jako jsou například schodišťové rameno, či betonové zátarasy, zde plní funkci objektů k posezení a rozjímání. Volná kompozice na vrcholu kopce volně pracuje s náznaky duchovního prostoru.