Realizace    Projekty    Umčo    O nás    Blog    Kontakt

Mark





Procesuální instalace

Martin Chlanda, Artur Magrot, Jakub Rajnoch
místo: Praha / Malostranské náměstí
klient: Galerie hlavního města Prahy, Akademie výtvarných umění v Praze, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
trvání: 30.1 – 26.2. 2017
foto: Michal Hančovský, Otto Palán, Radek Dětínský

Procesuální instalace je příspěvkem k aktuální diskusi o významu a pozici umění ve veřejném prostoru i o specifické situaci Malostranského náměstí. Pracuje s tématem dočasnosti a proměnlivosti obecně sdílených idejí a jejich uměleckých forem. Reaguje na historickou situaci náměstí, jehož užívání se měnilo stejně jako společnost, která ho obývala.

Instalace je ve své výchozí fázi tvořena téměř čtyři metry vysokým ledovým kvádrem a nádrží o průměru šest metrů. V závislosti na okolní teplotě sloup taje a postupně plní nádrž. Instalace pracuje s tématem vhodného „klimatu“ pro vznik či zánik památníku ve veřejném prostoru.

Dílo je koncipováno nejen „na míru“ svému prostoru, Malostranskému náměstí, ale také aktuálnímu ročnímu období. Podobně jako se naše instalace mění vlivem klimatických podmínek, mění se sdílené ideje ve společnosti, ale především umělecký jazyk, jímž jsou tyto ideje sdělovány. Rádi bychom poukázali na nutnost vstupovat do veřejného prostoru s maximální vnímavostí vůči ideovému i prostorovému kontextu místa, ale také na nezbytnou potřebu vyjadřovat se aktuálním uměleckým jazykem. 

Na instalaci sloupu bylo třeba přivézt a poskládat téměř čtyři tuny ledu. Vzhledem k příznivému vývoji počasí mohl být led vyřezán z rybníka Kumšík u Dublovic na Sedlčansku a přímo na náměstí sestaven do neutrálního tvaru kvádru.