Realizace    Projekty    Umčo    O nás    Blog    Kontakt

MarkNonverbal Links


Martin Chlanda a Artur Magrot
spolupráce: Dušan Marcinko - video
místo: Praha – Holešovice / La Fabrika
klient: La Fabrika
dokončení: 05/ 2017
foto: Artur Magrot

Architektonicko-sochařská světelná instalace pro La Fabriku vychází z myšlenky propojení, zastřešení, tradice a interakce. V instalaci vycházíme z tvarosloví stanových lanových konstrukcí. Geometrická síť propojuje domy a symbolicky zastřešuje prostor vnitrobloku La Fabriky.

Jedná se o hyperbolický paraboloid, abstraktní geometrický objekt, jehož charakteristickým projevem je dramatická proměnlivost s pohybem pozorovatele. Instalace je tvořena čtrnácti lany z optických vláken napnutými mezi protilehlými štíty domů v proluce. Lana o délce od 9 do 13 metrů jsou na obou koncích osvětlena LED světly. Programovatelnost jednotlivých zdrojů umožňuje světelnou animaci využitelnou při nejrůznějších příležitostech, např. přenosem dějové dynamiky z momentálně probíhajícího představení, jako odkaz před začátkem představení a ozvěna při loučení s odcházejícími diváky. Dochází tak k propojení divadelní scény s veřejným prostorem. Instalace, která je přes den velmi nenápadná, se rozsvícením v nočních hodinách stává dominantním prvkem proluky u vstupu do La Fabriky a odkazuje tak na tradici divadelního provozu.