Realizace    Projekty    Umčo    O nás    Blog    Kontakt

MarkDatabáze

objekt, polystyren 60x60x120 cm

Martin ChlandaPráce vychází z problematiky uchovávání paměti z míst, která jsou již v krajině těžko zřetelná. Vybral jsem si konkrétní místo, zbytky starého hřbitova na severu Čech, blízko hranic s Německem. Místo jsem důkladně prozkoumal, vytipoval jsem si pár archetypálních fragmentů, které jsem následně nasnímal pomocí velmi citlivého mobilního 3d skeneru a vytvořil si z nich databázi. Při snímání jsem s fragmenty minimálně manipuloval, ponechal jsem je v původních polohách, zarostlé mechem. Jednotlivé fragmenty jsou vyfrézovány do desek polystyrenu pod různým natočením, tato poloha poukazuje na jejich autentickou situaci při snímání, která je v záměrném kontrastu s ortogonálním systémem desek.