Realizace    Projekty    Umčo    O nás    Blog    Kontakt

Mark173_Nové bydlení Radětice


klient: soukromý
studie: 2022
dokončení: -
stávající stav: územní studie

Novou zástavbou se snažíme navázat na stávající charakter obce. V návrhu proto využíváme s ohledem na současné možnosti a potřeby některé typické atributy místní venkovské zástavby. Navrhujeme poměrně úzkou parcelaci a domy s protáhlou proporcí usazujeme v přední části pozemku tak, aby spolu s krytým stáním formovaly prostranství ulice, mezi sebou vytvářely částečně uzavřené dvorky a za sebou nechávaly volný prostor zahrad. Pěším propojením navazujeme na stávající návesní prostranství, které rozšiřujeme. Zástavbu ukončujeme stromořadím a nastiňujeme možnost pěší stezky do krajiny.