Realizace    Projekty    Umčo    O nás    Blog    Kontakt

Mark
172_Náves Zdíkovec


klient: obec Zdíkov
studie: 2021
dokončení: -
stávající stav: studie

Základním cílem návrhu revitalizace návsi ve Zdíkovci je kultivace a ozdravení prostranství, jehož dřívější kvality byly znehodnoceny necitlivými zásahy a nedostatečnou údržbou v druhé polovině 20. století. Důležitým motivem je obnova osy ke kostelu sv. Petra a Pavla. Dále usilujeme o zjednodušení a scelení prostranství a zadefinování vhodných materiálů a vegetace. To vše s ohledem na současné spíše extenzivní využívání návsi a omezené finanční možnosti.