Realizace    Projekty    Umčo    O nás    Blog    Kontakt

Mark


158_Strunkovice veřejná prostranství u školy a kinaHledáme cestu k vytvoření přirozeně zdravého obrazu řešených území. Namísto rozsáhlé kompletní rekonstrukce navrhujeme sadu menších zásahů, které je možné realizovat postupně i v režimu údržby. Přitom se snažíme posílit venkovské kvality rostlého prostředí a využít co nejvíce z toho, co území už nyní nabízí.

Území je členité s několika reziduálními plochami bez jasného využití a výrazu, které vznikly v souvislosti s neobratnými stavebními zásahy v období socialismu. V návrhu je pro nás zásadní práce s různorodostí míst, měřítko zásahů a členitost území. Považovali bychom za chybu pojednat nesourodé území jako jednolitý prostor s výraznými autorskými prvky a pevně definovaným „designem“ povrchů nebo mobiliáře. Autorský rukopis by měl ustoupit do pozadí a zásahy by se měly přirozeně a nenápadně prolínat s tím, co v území již dnes můžeme najít. Kvalita venkovského rostlého prostředí je spojena s procesem dlouhodobého vrstvení a postupnou adicí. I naše zásahy tak vnímáme jen jako další vrstvy místa, dílky do koláže. Zásahy mohou fungovat i při zachování velké míry původních prvků a povrchů.


místo: Strunkovice nad Blanicí
spolupráce: Ing. Klára Sedláčková - zahradní a krajinářská architektura
klient: obec 
projekt: 2019-
dokončení: - 
stávající stav: studie