Realizace    Projekty    Umčo    O nás    Blog    Kontakt

Mark


153_Zalány

místo: Zalány, Rožmitál pod Třemšínem
klient: soukromá osoba
projekt: 2019 -
dokončení: -
stávající stav: studie, projekt

Zalány jsou malou obcí ležící poblíž Příbrami, která překvapí svým až podhorským charakterem. Blízkost Brd, výhledy do zvlněné krajiny, absence návsi i odlehlost domů dávají místu svéráznou tvář. Na pozemku rodinného domu se svým snoubí vše typické pro Zalány – určitý typ odlehlosti i přes blízkost sousedních domů, úzký vztah s krajinou, malebnost přecházející až v surovost.

S vědomím původního usazování domů po vrstevnici, domek větrolam otáčí svou orientaci, usazujeme jej kolmo na vrstevnici. Tím se proměňuje podoba štítové strany, ze slepé fasády se stává oko vyhlížející do krajiny. Svým natočením navíc projevuje laskavé gesto vůči sousednímu severnímu domu, kterému by jinak znemožnil výhled do krajiny. Domek se nesoustředí pouze na hlavní výhled, mírně se vyklání z očekávaného ortogonálního směru a tím si zajišťuje i pohled do blízkého ovocného sadu. Vytočením si vytváří intimní prostor uchráněný pohledů jak z cesty, tak od sousedů. Odsazením domu od cesty dělíme pozemek na dvě části – před domem a za domem, s rozdílnými atmosférami.

Domek se svou podélnou dispozicí a jednoduchou hmotou vychází z lokální architektury, kterou upravuje pro potřeby investorky. Je dvoupodlažní s autonomním obytným přízemím a volným podkrovím. Díky otočení domu kolmo na vrstevnici je přízemí dvouúrovňové, vstup do domu i výstup na terasu je tak na úrovni terénu. Podkroví zůstává co nejvolnější s možností různého využití – dá se tu cvičit jóga, pracovat i přespat. Podkroví zůstává co nejvolnější s možností různého využití – dá se tu cvičit jóga, pracovat i přespat.