Realizace    Projekty    Umčo    O nás    Blog    Kontakt

Mark152_Třebsko
Přestavba kulturního sálu a pohostinství na bytový dům


Dnešní budova pohostinství s kulturním sálem leží v samém centru obce Třebska poblíž Příbrami, přímo na její návsi. Část s pohostinstvím byla k původní budově kulturního sálu z 20. let 20. století přistavěna až v 70. letech. Od té doby pohostinství zaclání kulturní sál svou mohutnou figurou. Zadáním investorů je návrh přestavby pohostinství a kulturního sálu na bytový dům o několika nájemních bytech.

Vložením nové funkce do stávající srostlice pohostinství a kulturního sálu měníme tvář i dispoziční řešení domu. Tuto proměnu provádíme jen do té míry, aby nadobro nesmazala známky jejího vývoje a vrstevnatosti. Bouráme minimálně, a to jen v částech, kde je to z konstrukčního, technického či dispozičního řešení nezbytné.  

Figura pohostinství je dnes už nedílnou součástí třebské návsi. Pohostinství přetváříme minimálně – dle nutnosti měníme dispoziční řešení, upravujeme rozměry otvorů pro potřeby nového využití. Odsazenou část hmoty pohostinství chápeme jako svérázný prvek, odlišený nárožní pozicí. Fasádu odsazené části pojímáme uvolněněji, záměrně narušujeme původně nastolená pravidla, i když dispozice stále respektuje konstrukční členění traktů. Hmota pohostinství je tím rozčleněna na dvě části namísto jedné celistvé.

Citelnější vstupy jsou patrné na hmotě kulturního sálu. Zachování sálu v jeho dnešní podobě je nemožné jak z technických důvodů, tak funkční náplně. S ambicí navázat na vrstvení a uchovat historickou stopu původního sálu, zanecháváme jeho obvodové zdivo, které očišťujeme od přílepků. Do očištěného zdiva vkládáme dvoupatrovou novostavbu z dřevěných panelů, která má stejně jako původní sál sedlovou střechu.

místo: Třebsko
klient: soukromá osoba
projekt: 2019-
dokončení: -
stávající stav: studie