Realizace    Projekty    Umčo    O nás    Blog    Kontakt

Mark


144_RD MokréRodinný dům v Mokrém byl pro nás od začátku výzvou v hledání vhodného archetypu pro příměstský dům na okraji města. Mokré, ač přináleží k vesnickému osídlení, je zároveň ze širšího pohledu součástí jihozápadního předměstí Českých Budějovic. Okolní zástavba již dávno rezignovala na vesnickou formu bydlení a přijala podobu katalogových domů se svým již zdomácnělým univerzálním charakterem, který je běžným koloritem příměstských oblastí českých měst. S vědomím tohoto faktu a akceptováním pozvolné transformace vesnice na předměstí jsme hledali pevné body našeho návrhu. Snažili jsme se vyjít z tvarů okolní zástavby, abychom ve výsledné hmotě na dům zbytečně neupozorňovali a hledali kvality domu v jeho poloze na pozemku, přirozené materialitě a vztahu k zahradě.


Dům byl od začátku chápán jako jednopodlažní s jednoduchou sedlovou střechou, s hřebenem běžícím rovnoběžně s příjezdovou komunikací. Samotná hmota domu je však vůči střeše mírně natočená a vytváří tak dva zálivy kryté přesahem střechy, které slouží jako krytí vstupu a terasa.


místo: Mokré, Litvínovice u Českých Budějovic
klient: soukromá osoba
projekt: 2019
dokončení: 2021