Realizace    Projekty    Umčo    O nás    Blog    Kontakt

Mark

121_Umělecký ateliér v Netolicích


místo: Netolice
spolupráce: Michal Rouha
klient: soukromý
projekt: 02/2014

Netolice svojí zachovalou historickou formou představují zcela jedinečnou městskou strukturu. Náš návrh uměleckého ateliéru ve dvoře měšťanského domu se snaží toto unikátní prostředí respektovat, a přestože využívá prvky soudobé architektury, základní tvarování hmot, měřítko i některé charakteristické materiály přejímá z tvarosloví domů v sousedství.

Stavba se nachází v centru historické zástavby v Netolicích, poblíž náměstí, v památkové zóně. Jedná se o přestavbu původní kamenné stodoly, z níž se zachovalo pouze torzo obvodových stěn. Pozemek, který je umístěn ve dvoře původního městského polyfunkčního domu, disponuje výhledy na město a do okolí.
V návrhu půdorysně navazujeme na fragmenty staré kamenné stodoly, doplňujeme jí o novou hmotu tvarovanou do tří šedových střech s ideálním severovýchodním osvětlením pro budoucí ateliér. Původní kamenné zdivo stodoly se pouze vyspraví vápennou omítkou, navazující nové zdivo bude omítnuto hrubou vápennou omítkou. Důvodem změny v technice omítaní je jemně rozlišit staré od nového. Tento moment je pro nás důležitý z hlediska následné čitelnosti, pravdivosti. Náš návrh vnímáme jako další vrstvu (otisk) a přidáváme ji do bohatého historického kontextu místa.

Projekt v průběhu stavebního řízení doznal několika změn, které se nejvíce promítly na charakteru prosklení v šedových světlících. Od původní koncepce přiznaného minimalistického prosklení jsme nakonec po intenzivním jednání s památkáři dospěli k řešení, kde jsou okna ve světlících překryta svislými stínícími dubovými fošnami. Ty jsou přes čepy uchyceny k hornímu dřevěnému překladu a k masivnímu dubovému parapetu. Posuďte sami, jak vypadají na detailu fasády. Krytina střechy bude z dvojitě překládaných modřínových prken. Do prostoru dvora jsme navrhli velké posuvné dveře o rozměrech 5,9x2,55m, jsou celoprosklené, zasklené do ocelových jeklů. Prostor dvora se tak může po odsunutí dveří v mžiku plnohodnotně integrovat s interiérem ateliéru a naopak.